სუნელებისა და სანელებლების წარმოებასთან, გადამუშავებასა და ბაზარზე განთავსებასთან დაკავშირებით რისკის მართვის დროებითი ზომების შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 73
2018 წლის 7 თებერვალი; ქ. თბილისი

იხილეთ ფაილი