სასარგებლო ბმულები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

www.moa.gov.ge
სურსათის ეროვნული სააგენტო 

www.nfa.gov.ge
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

www.srca.gov.ge
სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური

www.ras.ge

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

www.lma.gov.ge

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების  განვითარების სააგენტო

www.acda.gov.ge
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

www.apma.ge
     საქართველოს მელიორაცია

www.ag.ge   
ღვინის ეროვნული სააგენტო

www.georgianwine.gov.ge
 შპს "მექანიზატორი"
 
www.mechanization.ge