სახელმწიფო სექტორისთვის

 

ასოციაცია როგორც ფასილიტატორი, მედიასა და სამთავრობო სტრუქტურებს შორის თანამშრომლობას აქტიურად შეუწყობს ხელს.


ასოციაცია სამთავრობო სტრუქტურებს სთავაზობს:


•    სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეს, მათ შორის საჯარო, სამთავრობო, ადგილობრივი თვითმმართველობის, პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ჯგუფებს, შეხვედრებისა და მსჯელობისთვის ერთიან და ნეიტრალურ პლატფორმას
•    ბრიფინგებისა და პრეს-კონფერენციების ორგანიზებას
•    ბიზნესის წარმომადგელებთან
•    საინფორმაციო ტურების ორგანიზებას
•    საინფორმაციო კამპანიებში/მედია ტურში, ცენტრალური და ასოციაციის წევრი რეგიონული ჟურნალისტების ჩართულობას და მონაწილეობას.